Henriette er antropolog med stor A

Og hun er svært nysgjerrig på hvordan organisasjoner henger sammen.

Henriette 2

Om Henriette

Henriette bruker antropologiens undersøkende tilgang samt organisasjons- og ledelsesteori til å forstå og handle på samspillet mellom strategi og interpersonell atferd. Hun er særlig opptatt av ledelsesrådgivning og medarbeiderinddragelse i strategi- og kulturutviklingsprosesser.

Henriette har særlig innsikt i strategisk utvikling av det danske helsevesenet og er drevet av å utfordre, nytenke og styrke vårt helse- og velferdssystem til å imøtekomme nåværende og fremtidige komplekse samfunnsmessige utfordringer.

 

Senest har Henriette vært medforfatter til boken ”Mod til det Uperfekte” fra 2020.