Om Gent

Gent brenner for å mobilisere individer og grupper i organisasjoner til å se nye muligheter og merverdi gjennom gode samarbeid; hvor medvirkning og ledelse er to sentrale elementer.

Gent brenner for gode endringsprosesser, ledelse og strategi. Han er lidenskapelig opptatt av hvordan organisasjoner og individene kan utvikles og styrkes, men samtidig også hva slags barrierer de støter på – både i hverdagen og i endringsprosesser.

Utover dette, bruker han sin kompetanse og erfaring innen digitalisering, til å samle organisasjonen omkring en felles forståelse for samspillet mellom individer og teknologi – i et systemperspektiv.