Ellen har et skarpt øye på hjemmesiden

Og er vår veloverveide og grundige content creator. 

Mobilize CLU9584

Om Ellen

Hvordan skriver man til ledere? Og hvordan formidler man  komplekse ting som strategiarbeid og transformasjonsprosesser på en lett forståelig måte? Det er spørsmål Ellen til daglig stiller seg selv. 

Hennes arbeidsdag går til å utvikle Mobilizes visuelle identitet og utarbeide innhold til hjemmesiden – og hun er opptatt av at det " sidder lige i øjet." 

Ellen er drevet av hvordan vi kommuniserer smartere med hverandre og hvordan vi kan lede organisasjoner innovativt. Dette beskeftiger hun seg også med på sitt studie i Organisational Innovation og Entrepreneurship på CBS.