Kommunikasjonsveien er merket opp

Hvordan formidler man komplekse ting som strategi- og transformasjonsprosesser på en lett og forståelig måte?

Mobilize CLU9584

Om Ellen

Ellen arbeider med Mobilize sin interne og eksterne kommunikasjon. Hun utarbeider kommunikasjonsplaner, praktiserer CRM, tekstforfatter og hun er prosjektleder for hjemmesiden. 

Utover dette bruker Ellen tiden sin på kundeprosjekter,  spesielt innenfor sosial innovasjon og strategi- og organisasjonsutvikling. Her er det viktig for henne å involvere økosystem-tankegangen, slik at organisasjoner kan gå fra ego-systemer til øko-systemer. 

Ellen brenner for entreprenørskap - spesielt det å fasilitere idé- og konseptutvikling i etablerte organisasjoner – ikke for å skape nye tilfeldige produkter og ytelser, men for å skape reell verdi og forbedre menneskers liv ved å forstå deres styrker og svakheter.

Ellen har en grad i Social Science, Organisational Innovation and Entrepreneurship fra CBS, og hun har skrevet en avhandling om "Artistic Interventions in Organisations" - fenomenet som oppstår når organisasjoner samarbeider med kunstnere i strategiske utviklingsprosjekt.