For Elisabeth er relasjoner og godt lederskap det hun tar med seg inn i hvert prosjekt. Hun er en dyktig prosjektleder som profesjonelt tar for seg relasjonene, endringsledelse og mennesket i endringer innenfor ledelse og organisasjonsutvikling.


Å gjøre ledere til gode ledere for sine ansatte og organisasjon, og få ledere til å løse de riktige problemene, er det som driver Elisabeth. Og nettopp derfor er det viktig for henne å være nysgjerrig og tørre å stille de vanskelige spørsmålene.


Elisabeth brenner for å skape et godt arbeidsmiljø – både i Mobilize og hos kunder. Og hun er verdensmester i å lytte og sette ting i perspektiv – en kompetanse hun bruker som frivillig i organisasjonen Headspace, hvor hun er samtalepartner for utsatte barn og unge.


Elisabeth har en mastergrad (psyk.) fra Copenhagen Business School og er spesielt interessert i relasjoner i organisasjoner.