Dorte brenner for å forbedre de kommunale velferdsområdene. Hun har bred erfaring fra stat, kommuner og sivilsamfunn. Her har hun de siste årene bygget opp kunnskap om offentlig sektor, inkludert hvordan velferdssamfunnet kan håndtere de såkalte "ville" og komplekse problemene.

Dorte

Om Dorte

Dorte har tidligere jobbet som analysesjef i KL og som kontorsjef i Københavns kommunes Sosialforvaltning. Her har hun tatt for seg kvalitetsutvikling, helhetlig innsats, samspill mellom kunnskap og praksis og ledelse etter mål og effekter. Senest har Dorte vært leder for kunnskapssenteret Copenhagen Dome, hvor hun har gitt råd til sivilsamfunnsorganisasjoner og kommuner om samarbeid mellom sektorer og gitt råd om hvordan skape gjennomslag i sosialt arbeid.

 

Dorte har stor kapasitet i arbeidet med å hjelpe organisasjoner til å skape sammenheng mellom forskning og praksis i deres innovasjonsarbeid. Hun har nylig skrevet boken «Gode løsninger på svære sociale problemer». Her presenterer hun, basert på egne erfaringer, en rekke tilnærminger til å løse de ville problemene. Dorte argumenterer i boka for behovet for å utvikle og styrke en tett pågående dialog mellom forskning og praksis. Hun presenterer en pragmatisk tilpasning av metoder når den rette innsatsen må finnes lokalt. Hun argumenterer også for behovet for å skape en mer balansert forvaltning av velferdsområdene, hvor det er større frihetsgrader for lokale løsninger og for håndholdt innsats.