Claus skaper verdi i en fart.

Han har fokus på å identifisere og mobilisere de potensialer som er i mellomrommene mellom sektorene og er ellers drevet av en sterk tro på velferdssamfunnet.

CBB Til M