Claus skaper verdi i en fart.

Han har fokus på å identifisere og mobilisere potensialene som er i mellomrommene mellom sektorene, og han er drevet av en sterk tro på velferdssamfunnet.

Mobilize2021 CLU5669

Om Claus

Claus brenner for å styrke samholdet i samfunnet, blant annet ved å identifisere og mobilisere potensialene som er i mellomrommet mellom sektorene. Dette gjør han ved å utvikle nye former for samarbeids- og forretningsmodeller mellom offentlige og private parter for å skape reell verdi for borgere - samt i hans arbeid med å fremme missionorientert innovasjon i offentlig forskning.

Claus har en fortid som CEO i den Sociale Kapitalfond og som direktør i Region hovedstaden, der han hadde ansvar for forskning og regional utvikling. Tidligere har han arbeidet med strategisk utvikling av København i Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune.

Det er en sterk positiv tro på fremtiden som driver Claus - og han kan raskt mobilisere energi til å skape framdrift og varige resultater til fordel for organisasjonene som han jobber med.

Claus har hjulpet med å videreutvikle og strukturere arbeidet i Sjællands Udviklingsalliance, et frivilligt nettverk, som er etableret for å skape økt utvikling og vekst på Sjælland. Claus sin tydelige kommunikasjon og evne til å tenke utenfor boksen er en stor styrke når det skal ”tenkes høyt” - Carsten Krabbe, direktør, Regional Udvikling, Region Sjælland