Asta har et skarpt øye for vår hjemmeside

Og hun er vår dyktige Content Creator

Andet Profil

Om Asta

Som prosjektmedarbeider og "Content Creator" arbeider Asta med å formidle til omverdenen om Mobilize. Hun interesserer seg både for det visuelle og språklige aspektet ved kommunikasjon.  Når strategi, organisering og ledelse settes på dagsordenen er hun opptatt av å formidle dette på en konkret og forståelig måte.

Ved siden av jobben som "content creator" på Mobilize, studerer hun HA (psyk.) på CBS og bruker sin innsikt innen forretningsteori for å kommunisere om det.