Mobiliseringsledelse er en avgjørende forutsetning for reell strategisk ledelse av fagprofesjonelle organisasjoner. Strategiske ledere skaper retning for organisasjoner, og sikrer at mål, verdier og organisering reelt blir formet i fellesskap – med de fagprofesjonelle medarbeiderne i en nøkkelrolle.

Og det hjelper vi med. Gjennom strategisk lederutvikling, ledelsessimulasjoner, dilemma-arbeid, rolleforståelse og samspill mellom ledelsesnivåer og medarbeidere.

Vi er spesialister i ledelsesutvikling i sterke fagmiljøer. Og strategisk ledelse er for oss en kontinuerlig skiftende prosess mellom top-down og bottom-up. Å tørre å stille de viktige spørsmålene og sammen finne svarene på: Hva er formålet med det vi gjør? Hvilken verdi skal vi sammen skape i samfunnet? Hva er det vi sammen brenner for?

 

Senest har Mobilize vært involvert i å utvikle UCN’s nye governance-struktur som skal understøtte forskningsledelse på UCN. En prosess der behov og ønsker settes i spill i forhold til den modenheten organisasjonen har på området.

Lene Augusta Jørgensen, Rektor Professionshøjskolen UCN

Forskningsledelse i Region Hovedstaden

Se caser

Organisering

Ikon Organisering Organisering

Strategi

Ikon Strategi Strategi

Nettverk og forløp

Ikon Netværk Aktuelle nettvetk og forløp