At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.

Søren Kierkegaard

Mobiliseringsledelse er en avgjørende forutsetning for reell strategisk ledelse av fagprofesjonelle organisasjoner. Strategiske ledere skaper retning for organisasjoner, og sikrer at mål, verdier og organisering reelt blir formet i fellesskap – med de fagprofesjonelle medarbeiderne i en nøkkelrolle.

Og det hjelper vi med. Gjennom strategisk lederutvikling, ledelsessimulasjoner, dilemma-arbeid, rolleforståelse og samspill mellom ledelsesnivåer og medarbeidere.

Vi er spesialister i ledelsesutvikling i sterke fagmiljøer. Og strategisk ledelse er for oss en kontinuerlig skiftende prosess mellom top-down og bottom-up. Å tørre å stille de viktige spørsmålene og sammen finne svarene på: Hva er formålet med det vi gjør? Hvilken verdi skal vi sammen skape i samfunnet? Hva er det vi sammen brenner for?

 

Spesialister i ledelsesutvikling i sterke fagmiljøer

Forskningsledelse i Region Hovedstaden

Se caser

Organisering

Ikon Organisering Organisering

Strategi

Ikon Strategi Strategi

Nettverk og forløp

Ikon Netværk Aktuelle nettvetk og forløp