I Mobilize inviterer vi til et nettverksbasert utviklingsforløp om strategiske transformasjonsprosesser. I nettverksforløpet arbeider vi med din organisasjons strategiske utfordringer og gir deg nye perspektiver på din rolle.

I nettverksmøtene sparrer du med kollegaer fra andre organisasjoner, og blir undervist og utfordret av erfarne fagfolk, ledere og konsulenter. Du får kompetanseutvikling innenfor strategi- og endringsprosesser. Og arbeider med din organisasjons muligheter for å flytte både mennesker, kultur og prosesser i en ny retning.

Vår erfaring er at deltagerne går hjem med konkrete metoder og handlingsforslag, samt nye perspektiver på deres organisasjon og deres egen rolle.  

 

  1. Refleksjon over min egen praksis. Dét vil jeg fremheve. Hjemmeopgavene og casearbeidet fra våre forskjellige virkeligheter har hjulpet denne delen riktig godt på vei. Og så har jeg fått mulighet til å jobbe fokusert med noe som rammer akkurat de arbeidsoppgavene jeg sitter med”.

    Charlotte Gisselmann, Spesialkonsulent i Ledelsessekretariatet på CBS

  2. "Hvis man gjerne vil være forberedt på en endringsprosess –og det er man jo nesten alltid nødt til å være! –så er det veldig godt med et verktøy som man kan sette sin daglige virkelighet inn i. I nettverket opplever jeg at man får et slikt verktøy. Og noen gode kloke venner man kan spørre til råds".

    Jesper Stub Johnsen, Visedirektør på Nationalmuseet