I Mobilize har vi god erfaring med å arrangere studieturer. Her besøker vi ulike interessante, utenlandske organisasjoner. Formålet er å bli inspirert av hvordan man i andre land griper udfordringer.

Å delta på studietur gir deltakerne mulighet til å studere konkrete og fungerende løsninger hos andre lignende organisasjoner, som kan inspirere til egne proaktive løsninger. 

Vi designer og faciliteter det faglige, strategisk relevante og spennende programmet, som er skreddersydd til besøksgruppen.  

Som deltager blir man klokere når man opplever hvordan man i andre land griper utfordringene.

Studieturer gir nytt perspektiv

Senest har vi arrangert en studietur til England for en dansk profesjonshøyskole. Formålet var å bli inspirert til utviklingen av en ny forskningsstrategi og utviklingen av institusjonen, og å bli inspirert til innovative måter å arbeide med anvendt forskning og tverrsektorielt samarbeid. 

Her besøkte vi bl.a.:

 • Chartered Association of Business School
 • University of London
 • London South Bank university
 • King's Health Partners

 

Tidligere har vi vært i Israel/Palestina med en gruppe forskningsledere. Formålet var å oppleve den lokale infrastrukturen, kultur, lederskap, politikk og finansiering av forskningsmiljøer. Og å lære mer om deres tilgang til kunnskap og teknologioverførsel mellom universitetssektoren og andre sektorer i samfunnet. 

Her besøkte vi bl.a.:

 • Weizmann Insitut for Science
 • Israel Institut of Technology
 • The Hebrew University

Ved studieturer oppnås

 1. Læring gjennom real-life cases hvor deltagerne studerer konkrete problematikker og fungerende løsninger, i en virkelighet de også selv befinner seg i eller er på vei inn i.

  Internationalt utsyn som retter blikket mot andre lignende organisasjoners utvikling og løsninger.

  Brudd med institusjonelle rammer som skaper en annen kontekst, en annen måte å snakke sammen på og en felles referanseramme som kan tas med hjem og aktivt brukes i egen organisasjon.

   

 2. Læringsmessig perspektivskifte som oppnås ved et mentalt endret perspektiv fra hjemme til ute, som tillater en mer divergent (alternativ, forandret) og åpen læring.

  Sterkt nettverk blant de deltagende organisasjonene, samt relasjoner mellom deltagerne.

   

 3.  Profesjonalisering av lederrollen da man ved utsyn oppdager at ens sektor og dens utvikling er en del av en internasjonal utvikling.

  Organisasjonens egen læring som hele organisasjonen kan få nytte av, ved å la flere skape sterke relasjoner og ved å få nye perspektiver på politiske dagsordener som organisasjonen proaktivt kan arbeide med.

Kontakt oss her

Vår viktigste oppgave er å ta hånd om alt det praktiske, så deltagerne kan konsentrere seg om det faglige og læringsmessigge.

Kontakt oss for å høre mer om skreddersydde studieturer.

Kontakt
Mobilize CLU9685