Emne
Podcast

Helseklynger 1:3 - potentialet og utfordringen

 

I det første avsnittet hopper opp i helikopteret og danner oss et overblikk over hva helseklyngene er, dilemmaene knyttet til dem og ikke minst utfordringene som er forbundet med utviklingen av klyngene – særlig hvis de for alvor skal skape verdi for pasientene. Dette skjer i selskap med forsknings- og analysesjef hos VIVE Mickael Bech og partner i Mobilize Claus Bjørn Billehøj.

Danmark har i utgangspunktet et godt og sterkt helsevesen, men står imidlertid overfor store utfordringer i takt med samfunnets demografiske- og teknologiske utvikling. Kort sagt, er det bruk for et annet samspill enn hva man tidligere har sett.

”Jeg håber med sundhedsklyngerne, at vi i fremtiden vil se, at vi forstår hinandens rammer og er på vej til at opbygge en kultur med en ”vi”-mentalitet og fremfor ”os og dem”-mentalitet i sundhedsvæsenet”, sier Mickael.

Lytt med når vi snakker om behovet for helseklynger og om problematikken ved implementeringen.

Hør første avsnitt her

Helseklynger 2:3 - organiseringen og dilemmaer

 

I det andre avsnittet snakker vi bl.a. om organiseringen av helseklyngene som skal sikre reell verdi for borgeren og pasienten. Og så diskuterer vi utfordringer og dilemmaer som kan oppstå ved etableringen av helseklyngene. Dette gjøres i selskap med direktør for Næstved, Slagelse og Ringsted sykehus Niels Reichstein Larsen, partner i Mobilize Søren Barlebo Rasmussen og seniorkonsulent i Mobilize Anne-Mette Steinmeier.


”Det er via patientens viden, indsigt og engagement, at vi får bygget broer mellem de forskellige dele af sundhedsvæsenet. Vi skal som fagprofessionelle anerkende, at det er patienten, der binder os sammen”, mener Niels.

Lytt med når vi snakker om helseklynger og om økt fokus på pasienten, felles ambisjoner og helheten i helsevesenet.

Hør andre avsnitt her

Helseklynger 3:3 - kommunen og borgerne

 

I det tredje og siste avsnittet tar vi på oss de kommunale brillene og snakker om fremtiden for de kommende helseklyngene. For hvordan skal helseklyngene organiseres ut fra kommunenes perspektiv? Dette forsøker vi å få svar på i selskap med kommunaldirektør i Roskilde Kommune Henrik Kolind og partner i Mobilize Claus Bjørn Billehøj.

”Hvis vi lykkes, kan det give borgeren et mere sammenhængende og helhedsorienteret tilbud. Det kan forhåbentlig også styrke vores evne til at lave en forebyggende indsats”, sier Henrik.

Lytt med når vi snakker om samspillet mellom kommuner, helsevesenet og borgeren – og forsøker å skue fremover for å se hvilke store muligheter som venter.

Hør tredje avsnitt her

Spør Claus om helseklynger

Skriv til oss

Mobilize2021 CLU5631 (1)