Emne
Podcast

Denne podcastserien belyser forskjellige aspekter av de komplekse samfunnsutfordringene. Hva kjennetegner dem? Hvordan arbeider vi for å finne løsninger på på problemene? Og hva kan vi lære av organisasjonene som ligger lengst fremme når det gjelder å finne nye type løsninger?

Avsnitt 1:4 - Hvordan arbeider vi med dem?

 

Hva karakteriserer de komplekse samfunnsutfordringene, og hvordan kan vi som organisasjoner arbeide for å løse dem? Det er akkurat det vi prøver å svare på i denne episoden. Vår nye samarbeidspartner, Dorte Bukdahl, blir en gjennomgående figur i de fire episodene. 

 

Dorte er tidligere sjef i Københavns kommunes sosialforvaltning, og har de siste årene vært rådgiver for sivilsamfunnsorganisasjoner og kommuner sosiale tiltak og samarbeid mellom sektorer. 

I denne første episoden fokuserer Dorte og hennes kollega fra Mobilize, Claus Bjørn Billehøj, på hvordan en mer kompleks verden krever samarbeid mellom flere aktører. Dette vil kreve en ny tilnærming til ledelse og andre organisasjonsdeign. 

 

«I Københavns kommune lærte jeg på den harde måte at mange av styringsverktøyene våres ikke skapte verdi for ansatte og innbyggere. Det var mange verktøy som så oss nødt til å droppe», forteller Dorte. 


Ønsker deg en god lytteopplevelse!

Hør første avsnitt her

Avsnitt 2:4 - En lov verdt å omfavne

Sommeren 2023 forventes en ny lov å tre inn som går under navnet ”Hovedloven”. Loven har til formål at gjøre det lettere å koordinere tiltak på tvers av gjeldene lovverk. Loven er særlig relevant når det kommer til å finne gode løsninger for innbyggere med komplekse samfunnsutfordringer. For eksempel, innbyggere som har får støtte av fra Arbeidssentralen og Sosialforvaltningen.

”Man kan si det slik: vi i kommune har i mange år har bedt om et sammenhengende lovverk fremfor en lov om sammenheng … nå har vi fått ønsket delvis oppfylt, dermed er det viktig at vi tar det imot», sier direktør i Ballerup kommune, Mette Vaaben Mortensen, om den politiske avtalen om Hovedloven. 

 

Partner i Mobilize, Dorte Bukdahl, har invitert Mette som er direktør for arbeids-, sosial- og helseområdet i Ballerup kommune, samt programleder i Frontløbernetværket, Janne Koefoed Jørgensen, til en prat om hva den nye Hovedloven går utpå. Loven inneholder noen nye bestemmelser som skal legge til rette for helhetlig arbeid på tvers av forvaltninger. Samtidig åpner loven opp for en ny forståelse rundt kommunens rolle, hvor man i større grad skal ta utgangspunkt i den enkelte innbyggers behov når man skal finne gode løsninger. 

 

I podcasten skal vi forsøke å forstå Hovedloven sitt potensiale, samt hva det krever av en kommune om man skal være ambisiøs i implementeringen av loven. 

 

Ta godt imot vår andre episode!

Hør andre avsnitt her

Avsnitt 3:4 - Århuskompasset

 

Kan Århuskompasset hjelpe oss med å håndtere de komplekse samfunnsutfordringene?

«Vi i Århus kommune har anerkjent at velferd skaper større verdi hvis det er noe vi gjør sammen med andre, fremfor å tenke at det er noe kommunen kan «gi» til innbyggeren. Vi skal ikke bare løpe fortere og gjøre mer at det vi allerede gjør, det er viktig å ha fokus på å gjøre noe nytt», sier Ina Bøge Esklidsen. 


Denne episoden handler om Århuskompasset. I Århus kommune er alle forvaltningene i gang med nytenking rundt utøving av velferd. Dette gjøres under overskriften «Mindre system, mer borger». Vi snakker med programleder av Århuskompasset, Ina Bøge Eksildsen, og direktør før sosiale relasjoner og arbeidsforhold, Erik Kastrup-Hansen. Vi må finne ut om Århuskompasset har en nøkkel til hvordan vi kan jobbe med de komplekse samfunnsutfordringene. 

Vi tar også ett skritt tilbake og får vite hvorfor Århus kommune så et behov for å lage et Århuskompass og hvordan arbeidet startet. På slutten av programmet gir gjestene noen råd til andre kommuner som ønsker å komme i gang. 

 

«Mitt beste råd er å sitte på hendene og lytte … på sosial- og sysselsettingområdet betyr det at vi må leve ut rådet om «Ingenting om innbygger med mindre innbygger er med», sier Erik Kaastrup-Hansen. 

 

Vi finner kompassene våre frem og ønsker god tur forbi Århus. 

Hør tredje afsnit her

Krever de komplekse samfunnsutfordringene nytt organisasjondesign?

Adobestock 276103568 Les artiklen her

Hva er verdi?

Thumbnail Podcast Tegning Hør podcasten her