Emne
Podcast

En lov verdt å omfavne

 

Sommeren 2023 forventes en ny lov å tre inn som går under navnet ”Hovedloven”. Loven har til formål at gjøre det lettere å koordinere innsatsen på tvers av gjeldene lovverk. Loven er særlig relevant når det kommer til å finne gode løsninger for innbyggere med komplekse samfunnsutfordringer. For eksempel, innbyggere som har får støtte av fra Arbeidssentralen og Sosialforvaltningen.

”Man kan si det slik: vi i kommune har i mange år har bedt om et sammenhengende lovverk fremfor en lov om sammenheng … nå har vi fått ønsket delvis oppfylt, så det er viktig at vi tar det imot», sier direktør i Ballerup kommune, Mette Vaaben Mortensen, om den politiske avtalen om Hovedloven.

Partner i Mobilize, Dorte Bukdahl, har invitert Mette som er direktør for arbeids-, sosial- og helseområdet i Ballerup kommune, samt programleder i Frontløbernetværket, Janne Koefoed Jørgensen, til en prat om hva den nye Hovedloven går utpå. Loven inneholder noen nye bestemmelser som skal legge til rette for helhetlig arbeid på tvers av forvaltninger. Samtidig åpner loven opp for en ny forståelse rundt kommunens rolle, hvor man i større grad skal ta utgangspunkt i den enkelte innbyggers behov når man skal finne gode løsninger. 

 

I podcasten skal vi forsøke å forstå Hovedloven sitt potensiale, samt hva det krever av en kommune om man skal være ambisiøs i implementeringen av loven.

Denne podcastserien belyser forskjellige aspekter av de komplekse samfunnsutfordringene. Hva kjennetegner dem? Hvordan arbeider vi for å finne løsninger på på problemene? Og hva kan vi lære av organisasjonene som ligger lengst fremme når det gjelder å finne nye type løsninger?

 

Riktig god lytteglede!

Hør episoden her

Vi søker seniorkonsulent

Mobilize CLU9490 Les mer om stillingen her

En artikkel om Mobilize som medarbeider organisasjon

Pulserende Gif Final Les artikkelen her