Emne
Podcast

Hvordan kan organisasjoner bli bedre til å skape verdi?

Vi lever i en tid med komplekse utfordringer som kun kan løses ved at alle bidrar. Dette gjelder både sosial ulikhet, klimakrisen og generelle strukturelle utfordringer. Dette krever økt fokus på samfunnsansvar, både som individ og som bedrift – og vi må ha økt fokus i våre samarbeid. Vi må ha blikk for verdiskapende samhandlinger som kan løse de store, komplekse problemene slik at mest mulig verdi skapes. Spørsmålet er selvfølgelig hva verdi er og hvordan vi skaper den.

Vi har invitert direktør i PlanBørnefonden Dorthe Petersen og partner i Mobilize Christian Tangkjær til studio for å lære mer om hva verdiskaping er. Vi åpner for en samtale om hvordan PlanBørnefonden driver en verdibasert organisasjon.

”Med partnerskap skaper du forståelse for hvilken verdi vi hver og en tilbyr, slik at vi kan skape størst verdi”, sier Dorthe Petersen.

Kanskje er de tre elementene verdi, nysgjerrighet og et blikk for økosystemet rundt en organisasjon viktige når store utfordringer krever de mest optimale løsningene?

God lyttelyst!

Fra ego til øko-strategier: Om økosystemer og ledelse

Adobestock 509417198 Desember 2020

The Great Resignation

Danmark 1 Røde Plads Les artikkelen her