Emne
Metode

Herlev og Gentofte Hospital har tatt CAMP-metoden til seg. Ikke bare som strategiske prosess- og arbeidsmetode, men som en måte å praktisere ledelse på i utviklingen av komplekse tverrorganisatoriske prosesser. Gjennom 1,5 år har de arbeidet systematisk med bottom-up prosesser som understøtter sentrale ambisjoner om for eksempel et nytt felles akuttmottak og færre unødvendige gjeninnleggelser for pasienten.

Resultatene har vært mangfoldige og spenner fra etablering av subakutte tider og ortogeriatriske teams til ’lett vei’ inn i kommunene og etablering av målrettede nettverksmøter mellom somatikken, psykiatri og kommuner.

Hent som pdf

Hent artikkelen 'Strategicamps som løftestang for tverrorganisatorisk utvikling'

Download Strategicamps Som Løftestang For Tværorganisatorisk Udvikling Ledelse Med Retning Og Mening