Emne
Metode

Psykologisk trygghet er troen på at ens mening er forventet og velkommen 

 

Det er en kultur...

… hvor den ansatte føler seg trygg på ikke å bli ydmyket eller ydmyket hvis man fremstår som uvitende eller fremmer ideer, tvil og tanker,

… hvor ideer, tvil, spørsmål og bekymringer forventes å bli presentert,

…hvor det er fokus på produktive diskusjoner, hvor vi kan snakke inn i saker og hva som faktisk er viktig – uten frykt,

… hvor fokus er på felles mål fremfor selvbeskyttelse – taus kunnskap blir eksplisitt.

Les mer om det her

Men hvor trygg er du i organisasjonen din?

Nedenfor har vi listet opp syv spørsmål som kan belyse graden av psykologisk trygghet.

Prøv og vurder om du er meget enig, nøytral eller meget uenig på en 7-punkts-scala. 

 

1. Hvis jeg gjør en feil, vil den bli brukt mot meg.

2. Medlemmer av vårt team/avdeling er i stand til å ta opp vanskelige saker til diskusjon.

3. Folk i vårt team/avdeling avviser noen ganger andre fordi de er annerledes.

4. Det føles trygt å ta en (mellommenneskelig) risiko i vårt team/avdeling.   ​

5. Det er vanskelig å be andre teammedlemmer (kolleger) om hjelp.

6. Ingen i teamet/avdelingen ville bevisst motsette seg og undergrave min innsats.

7. Mine kompetanser verdsettes og bringes i spill i samarbeidet med mine kollegaer.

 

Kilde: Edmondson, Amy C. (2018). Den frygtløse organisation: Skabelse af psykologisk sikkerhed på arbejdspladsen for læring, innovation og vækst. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.  

Skriv til oss