Emne
Metode

IMF-øvelsen hjelper deg med å utforske hvordan du kan utvikle deg personlig i ditt arbeidsliv. Øvelsen avslører sårbare, men viktige, sider av deg som du bruker energi på å skjule i ditt arbeidsliv. Ved å belyse disse sidene og jobbe med dem kan samme energi i stedet gagne både deg og organisasjonen.

 

Øvelsen bygger på en ide om at utfordringer ved personlig endring ikke reflekterer motstand eller treghet. I stedet reflekterer de en lojalitet til skjulte forpliktelser, som er bundet av våre individuelle grunnleggende antagelser. Antagelser vi tar for gitt og kanskje har båret rundt på det meste av livet. Vi kjenner visst alle til hvor vanskelig det kan være å realisere nyttårsforsett, og øvelsen krever derfor at man stiller spørsmålstegn ved grunnleggende selvforståelse og forventninger.

Hent øvelsen som pdf

Last ned hjelpespørsmål og skjema til øvelsen

Download Immunitet Mod Forandring

Når skjulte forpliktelser står i veien for din utvikling

Nedenfor er en introduksjon av de fire kolonnene som skal fylles ut i IMF-øvelsen. Det er viktig at du tar deg god tid til å tenke over hver del, og at du ser en sammenheng mellom dem. Gå gjerne frem og tilbake mellom de enkelte kolonnene. Se hjelpespørsmål og eksempler på neste side.

 

FORPLIKTELSE: Første skritt er å identifisere ditt personlige utviklingsmål i ditt arbeidsliv. Noe du skal bli bedre til hvis du skal bidra enda mer til din egen, andres og organisasjonens utvikling. Tenk på situasjoner der du føler deg begrenset av deg selv. Det skal føles viktig. Desto mer meningsfull forpliktelsen er, jo vanskeligere og mere pinlig kan den være å si høyt. Finn frem til den ene som betyr mest for deg og organisasjonen. Det er viktig at forpliktelsen er prosessuell og ikke målorientert. ”Jeg vil bli bedre til...” er derfor en god måte å starte setningen din på. Forpliktelsen står sterkest hvis den handler om at du skal gjøre noe og ikke at du skal la være å gjøre noe.

GJØR (IKKE) I STEDET FOR: Neste skritt er å lage en liste over konkrete handlinger du gjør, og ikke gjør, som står i veien for og dermed motarbeider ditt utviklingsmål. Med andre ord er det en slags liste over dine dårlige vaner. Hvilken bevisst og ubevisst atferd har du som avsporer, underminerer og saboterer din utvikling? Skriv så konkrete hverdagseksempler som mulig.

 

SKJULTE/KONKURRERENDE FORPLIKTELSER: Din immunitet mot forandring tar form. Nå skal du sette ord på den. Start med å fylle ut bekymringsboksen. Her skal du skrive ned de bekymringene som dukker opp når du tenker på å gjøre det motsatte av det du skrev i 2. kolonne. Det skal gjerne føles litt ubehagelig, fordi det strider mot dine preferanser. Videre skal du skrive om dine bekymringer til dine skjulte/konkurrerende forpliktelser. Her skal du liste opp de forpliktelsene du ikke nødvendigvis er oppmerksom på, men som styrer den atferden som går imot ditt personlige utviklingsmål. Det er ofte forpliktelser som beskytter oss mot det vi har vanskelig ved og ønsker å unngå.

 

GRUNNLEGGENDE ANTAGELSER: Du har nå et overblikk over din immunitet mot forandring. Du kan se hvordan du har den ene foten på gassen (forpliktelse) og den andre på bremsen (konkurrerende forpliktelse). Det er et slags immunsystem mot den utviklingen du ønsker. Siste skritt er å sette ord på de grunnleggende antagelsene som fastholder immunsystemet. Det er ideer og forestillinger om deg selv og verden – et sett av ultimate krav du søker å etterleve. Mentale konstruksjoner som etablerer vår sannhet. Når vi setter ord på dem har vi mulighet for å utfordre denne sannheten.