Emne
Bøker

Karl E. Weick er en av de mest innflytelsesrike teoretikere innenfor den prosessorienterte organisasjons- og ledelsesforskningen. På våre breddegrader har han tiltrukket seg særlig stor oppmerksomhet, og han er en av de mest siterte forfattere innenfor skandinavisk organisasjonsforskning i nyere tid. I Meningsskabelse, organisering og ledelse føres leseren på en lett forståelig måte inn i Weicks ofte svært tilgjengelige univers.

 

Boken introduserer tre store temaer, som Weick har jobbet med siden 1960-tallet:

  • Første del handler om organisering, relasjoner og løse koblinger i organisasjoner.
  • Andre del handler om Weicks mest kjente begrep, meningsskapelse, som en særlig måte å se på organiseringsprosesser.
  • Tredje del handler om Weicks ulike bidrag innenfor ledelse og omhandler strategi, forandringer, beslutninger og usikkerhet.

Sist i boken gir forfatterne "Den meningsskabende leders 10 skud", som er deres forslag til hvordan Weicks tankegang kan omgjøres til praktisk ledelse.

Kjøp boken her

Gå til forlag

Møt medforfatter Sverri

Mobilize CLU5110 Sverri

Finn våre caser her

Pulserende Gif Final Se mer