Emne
Bøker

Akkurat slik som organisasjoner og forventningene til god ledelse endrer seg, så har denne boken også endret seg. Derfor er bokens tittel tilpasset det oppdaterte innholdet. Ledelse, organisering og strategisering. Organisasjon, utvikling og samskapelse setter fokus på den kompleksiteten og den mangfoldigheten av perspektiver og tilganger til organisasjonsfeltet som ledere møter.

Boken skiller seg fra de fleste eksisterende organisasjonsteoretiske lærebøkene ved å tenkte organisasjonen og dennes utvikling i en ledelsesmessig kontekst. Forfatterne belyser organisasjonen i forhold til de rammene som gis for ledelse i dag, og de utviklingsmønstrene som tegner seg for ledelse fremover. Boken gir en grundig innføring i sentrale temaer og behandler både klassiske som nye teorier. I den 3. utgaven er kapitlene revidert, tre kapitler er tatt ut og tre nye kapitler om adaptiv ledelse, økonomi- og ressursstyring samt strategisk styringsarkitektur er lagt til.

Ledelse, organisering og strategisering. Organisasjon, utvikling og samskapelse henvender seg først og fremst til studenter på lederutdannelser på master- og bachelornivå, og på andre videregående utdannelser hvor det undervises i organisasjonsteori i en ledelsesmessig kontekst. Men boken kan også med fordel leses av andre med interesse for ledelse og organisasjon.

Bokens forfattere har alle en bakgrunn i organisasjonsforskning, ledelse og ledelses- og strategirådgivning og representerer til sammen mange års forskning og praktisk erfaring med ledelse, organisasjon og strategi. Med boken gir de et spennende innblikk i feltet for både studenten og den erfarne lederen.