Emne
Bøker

"Det beste med å være lærer, det er følelsen av å lykkes. Derfor er det nesten også det verste, hvis man har oppfatningen av IKKE å lykkes. Det kan godt være litt skremmende at tenke på. Men, hvis man brenner ned eller ut, og det ikke lykkes – hva så?"

Ja, hva så? Bogen Læren om trivsel handler om lærere som lykkes. Om lærere som trives. Men den handler også om lærere under press, lærere som hver dag må kjempe for å trives og om lærere som ikke alltid lykkes.

Gjennom en rekke analyser og undersøkelser av hvordan lærertrivsel oppstår, utfordres, utvikles eller avvikles, gir boken konkrete forslag til hvordan man med ulike sosiologiske teorier kan få et syn på hva trivsel er. Samtidig presenteres praksisanvendelige arbeidsmetoder som gjør det mulig å undersøke og understøtte de trivselsprosessene som kjennetegner lærergjerningen i dag.

Boken henvender seg således til alle som ønsker å bli klokere på trivsel og på lærergjerningens vilkår. Likeså er boken aktuell for særlig lærer- og pedagogikkstudenter som ønsker kunnskap om og konkrete verktøy til hvordan man kan undersøke trivsel, og hvordan man kan arbeide med trivselsfremmende prosesser.

Kjøp boken her 

Gå til forlag