Nå kan du søke om plass på UHR-Dekanskolen kull 2020/2021

I samarbeid med Universitets- og høgskolerådet (UHR) tilbyr vi et skreddersydd lederutviklingsprogram for dekaner i UH-sektoren. Ambisjonen er å skape en utviklingsarena hvor deltakerne får mulighet til å utvikle sin lederrolle innenfor en sektor i stadig endring og danne nettverk på tvers av institusjoner. Programmet består av fire samlinger á tre dager, hvor man får anledning til å utveksle erfaringer innenfor aktuelle temaer og utfordringer.

UHR-Dekanskolen er et program rettet mot dekaner som har, eller skal danne, en ledergruppe hvor de selv skal utøve ledelse gjennom andre. Gjennom interaktive samlinger og aktiviteter i læringsgrupper skal programmet sikre den enkelte deltakers utbytte og utvikling.

Søknadsfrist: fredag 12. juni 2020

Les mer om UHR-dekanskolen her.