Ledelsesalmanakken 2020: Nytt år – ny faglig podcast!

Ledelsesalmanakken som podcast er Mobilizes bidrag til en faglig time-out. I 2020 kan du hver måned høre hvordan en leder og en faglig ekspert håndterer et strategisk ledelsesdilemma. Sammen undersøker vi dilemmaet med utgangspunkt i en klassisk ledelsesteori – eller en global trend – fordi vi vet at mange ledere savner tid i hverdagen til å reflektere over det som er strategisk viktig, og som krever utsyn eller innsikt.

 


Januars tema i podcasten: Meningsskapelse, hverdagsledelse og Weick – om dilemmaer ved å handle seg til mening.

«Vi blir hele tiden stilt overfor ting som er uklare og hva gjør man da som leder?» – Kasper Munk, enhetssjef i CRU, Region Hovedstaden

Et atomkraftverk som smelter ned, og en leder som ikke handler. En innovasjonsavdeling hvor en leder drømmer om å våge mer, samt mer handlingsaggresivitet. For hvis ingen tør å handle seg til ny kunnskap; hvordan skal vi da finne nye løsninger til en fremtid vi ikke kjenner?

Dette er et av de sentrale dilemmaene i Ledelsesalmanakkens første podcast. Kasper Munk, enhetssjef i Region Hovedstaden, og lektor i strategi og ledelse, Sverri Hammer, diskuterer dilemmaet med utgangspunkt i Karl Weicks teori om organisering og meningsskapelse. I tillegg undersøker de hvorfor forankring kanskje er viktigere enn forandring.

Podcasten kan høres på www.ledelsesalmanakken.dk – her finner du også tidligere utgaver av Almanakken, på Apple podcast eller på Spotify.

Godt nyttår og god fornøyelse!