Kick-off webinar for NOSSH

Mobilize har bistått det nye nettverket for humaniora og samfunnsforskning –  The Norwegian network for the promotion of SSH-perspectives in Horizon Europe (NOSSH) – i deres kick-off webinar den 19. mai. Bak NOSSH står Universitet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB), UiT – Norges arktiske universitet og NTNU, samt Institutt for samfunnsforskning, som representant for de samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene.

Kick-off webinaret har vært et første skritt for nettverket ved å skape et felles blikk for muligheter til å påvirke Horizon Europe. Dette er et av flere arrangementer som NOSSH vil arrangere for fagfolk innenfor humaniora og samfunnsvitenskap med intensjonen om å mobilisere dem til å tenke felles inn mot Horisont Europa.
Mobilize ønsker NOSSH lykke til videre i deres meningsfulle arbeid!

Les mer om NOSSH her, samt nyhetsartikkel om nettverket her.