7 perspektiver på fremtidens fagprofesjonelle ledelse

De fagprofesjonelle organisasjonene gjennomgår rask forandring, og endringene kan ikke håndteres med mer av det vi allerede gjør. Utfordringer er mer komplekse enn våre tradisjonelle styringsverktøy kan håndtere, og vi må derfor revurdere vår virksomhet, utvikling og strategisk ledelse. Og hvordan gjør vi så det? Vi har skrevet en liten bok om det – du kan finne den gratis her. God lesing!